Dotacje na założenie firmy

Pieniądze na założenie firmy

Zakładanie firmy

W ostatnich latach pojawiło się wiele instrumentów wsparcia dla małych i średnich firm w postaci unijnych dotacji i pożyczek, głównie na cele inwestycyjne, a nawet dotacje unijne na założenie firmy, czyli dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Istotne wsparcie mogą teraz otrzymać także firmy innowacyjne, stosujące nowoczesne technologie.

Jednym z ważniejszych instrumentów takiego wsparcia jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zorientowany na wspieranie powstawania innowacji w polskich przedsiębiorstwach. W branży ICT znane jest przede wszystkim działanie 8.1 POIG czyli dotacje na wsparcie powstawania e-usług. Dotacje z tego działania to de facto dotacje na założenie firmy, bowiem mogą się o nie ubiegać firmy działające nie dłużej niż rok, w tym np. spółki w organizacji. Pewnym ograniczeniem są w tym przypadku wymogi działania co do przeznaczenia środków- muszą one być przeznaczone na uruchomienie e-usług, czyli usług świadczonych zdalnie, przez sieć telekomunikacyjną, na indywidualne żądanie usługobiorcy i spełniająca warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie. Przedsiębiorca, który pozyska takie dotacje musi się liczyć z koniecznością samodzielnego rozliczania sie z dotacji, a także wyłożenia pewnej kwoty na projekt z własnej kieszeni. Pieniądze na założenie firmy można zdobyć nie tylko w ramach POIG, są także programy regionalne, nieco inne w każdym województwie, gdzie również mikroprzedsiębiorstwa (w tym również dopiero założone) mogą liczyć na wsparcie, szczególnie w zakresie inwestycji.

Pieniądze na założenie firmy można także pozyskać z inkubatorów przedsiębiorczości które same pozyskały dotacje na swoją działalność (Działanie 3.1 POIG), ale w tym przypadku konieczny jest wkład własny przyszłego przedsiębiorcy, jak na przykład jakaś technologia, patent, albo konieczne jest tworzenie konsorcjum z innymi inwestorami. Wynika to z fakty, ze inkubator nie może być większościowym udziałowcem przedsięwzięcia. Inkubatory mają zróżnicowaną politykę inwestycyjną, finansują nie tylko branżę ICT. Należy podkreślić, że inkubatory nie udzielają dotacji dla przedsiębiorców, ale są inwestorami na wzór funduszy venture capital, tyle, że są zorientowane ściśle na segment start-upów, firm nowo powstających. Jednym z inkubatorów jest nasza firma Ventures Hub, która finansuje innowacyjne projekty z branży ICT lub projekty wykorzystujące innowacyjne rozwiązania ICT. W ramach współpracy z nami oferujemy pomoc w przygotowaniu profesjonalnego biznes planu, możliwość skorzystania z naszego biura i wsparcia ekspertów. Ułatwia to znacząco pierwsze kroki w biznesie.


Innowacyjna gospodarka