Co robimy

Jesteśmy inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym powstawanie nowych firm technologicznych. Obecnie Ventures Hub realizuje inwestycje w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Oś priorytetowa – Kapitał dla Innowacji). Osobom posiadającym pomysły na biznes oparte na technologiach informatycznych lub telekomunikacyjnych (ICT) oferujemy pomoc w założeniu biznesu, a następnie inwestujemy w powstałe przedsiębiorstwo...

Aktualności Archiwum
Innowacyjna gospodarka